Eveneens voor loonwerk kunt u bij ons terecht. Sinds dit jaar kunnen wij eveneens uw hooi en stro persen !

  • Spitten
  • Frezen
  • Maaien
  • Inzaaien van percelen
  • Plastiek leggen
  • Machinaal scheren van hagen
  • Hooi en stro persen
  • Sproeiwerken … .